Hello! Welcome toJingjiang Jiu Wang Environmental Protection Equipment Co.,Ltd.
Jingjiang Jiu Wang Environmental Protection Equipment Co.,Ltd.
Into Jiuwang Sitemap 0523-84586448

Sewage pure water treatment equipment

Chaowei company's 2,000 tons of sewage treatment clean water site map per day

Chaowei company's 2,000 tons of sewage treatment clean water site map per day

This picture shows the 2000 tons of sewage treatment clean water site of Chaowei Company per day

All rights reserved:Jingjiang Jiu Wang Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. Phone:0523-84586448
Email:864334145@qq.com Adress:No. 598, Jiangping Road, Maqiao Town, Jingjiang City, Jiangsu Province

Online consultation
QR code Scan QR code Scan
Support hotline 0523-84586448